Informatii de interes publice

 

 

Solicitari informatii publice (Legea 544/2001)

Persoane responsabile:

       Prica Ruxandra-Alina - 0368450192

Program de functionare:

       Luni - Vineri: 08:30 - 12:30

Legislatie:

      Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

      Norme metodologice de aplicare ale Legii 544/2001.

Formulare în baza Legii nr. 544/2001

      Solicitare în baza Legii 544/2001 – Model

      Formular reclamație refuz - Model  

      Formular reclamanție neprimire informații în termenul legal - Model

Modalităţi de contestare a deciziilor

       In cazul in care o persoana considera ca dreptul sau privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum si ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Modele de reclamatii administrative se gasesc la Formulare in baza Legii nr. 544/2001 (conform anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice).

       De asemenea, in cazul in care solicitantul se considera vatamat in drepturile sale prevazute de lege, poate depune plangere la secţia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritatii publice, asa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificarile si completarile uterioare, si art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

 Strategia nationala anticoruptie

      Declaratie de aderare la valorile, principiile, obiectivele, masurile si termenele prevazute in Strategia nationala anticoruptie 2016-2020

      Planul de integritate pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2016-2020

Buget din toate sursele de venit

      Buget / Cont de executie

 Bilanturi contabile

      Bilanturi contabile

 Achizitii publice

      Strategii anuale de achizitii publice

      Programul anual al achizitiilor publice

      Proceduri pentru atribuirea contactelor

      Contracte de achizitii publice

      Centralizatorul achizitiilor publice pentru contractele cu o valoare totala mai mare de 5000 EUR

      Contractele de achizitii publice cu o valoare totala mai mare de 5.000 EUR

 Situatia drepturilor salariale pe categorii de functii

      Stat de personal valabil de la data de 01.09.2018

      Stat de personal valabil de la data de 01.04.2018

      Stat de personal valabil de la data de 01.01.2018

      Stat de personal valabil de la data de 01.12.2017

      Stat de personal valabil de la data de 06.11.2017

      Stat de personal valabil de la data de 30.09.2017 

      Stat de personal valabil de la data de 01.07.2017 

      Stat de personal valabil de la data de 01.08.2016 

 

 

 

Centrul Regional de Formare Profesionala © copyright 2012 CRFPA Brasov. All rights reserved.

Joomla25 Appliance - Powered by TurnKey Linux