Receptioner de hotel

 Tipul programului: INITIERE

 • Codul COR al ocupaţiei: 422401
 • Nivelul de calificare: initiere (360 ore)
 • Tipul de certificat obţinut: de absolvire
 • Conditii de acces: absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat
 • Aviz medical: da
  (adeverinta de la medicul de familie care sa specifice ...apt pentru meseria receptioner de hotel)
 • Durata de pregatire: 360 ore - 240 ore de pregatire practica, 120 ore de pregatire teoretica
 • Locul de desfasurare a pregatirii teoretice : Sediul CRFPA Brasov
 • Locul de desfasurare a pregatirii practice:   Agenti economicii in domeniu
 • Numarul de participanti pe grupe de pregatire: 28 cursanti

Dotarile prevazute in programa de pregatire:

 • echipamente pedagogice ( proiector multimedia digital, calculatoare, imprimante, flipchart )
 • mijloace didactice (materiale scrise, legislatie, materiale demonstrative)
 • sala de calculatoare dotata cu:
        - mobilier ergonomic specific activităţii de instruire
        - 15 calculatoare (14 posturi de lucru + 1 formator) legate în reţea
        - videoproiector
        - imprimanta
        - conexiune la internet, cu banda de 512kb
        - software licentiat (Windows XP Professional SP2, Office 2003)
 • dotarile din unitatea in care se desfasoara pregatirea practica:
        - centrala telefonica
        - aparate telefonice, fax
        - imprimanta
        - fiset
        - casa de marcat

Se asigura materialele consumabile necesare procesului de pregatire

Centrul Regional de Formare Profesionala © copyright 2012 CRFPA Brasov. All rights reserved.

Joomla25 Appliance - Powered by TurnKey Linux