Documente necesare

Documente necesare pentru inscriere

pentru persoanele luate in evidenta AJOFM:

- recomandare din partea centrului de informare si consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agentiei;
- cerere de inscriere la programul de formare profesionala si angajament;
- actul de identitate, in original si copie;
- certificat de nastere, in original si copie;
- actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si copie;
- actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice.

in plus pentru persoanele revenite din: concediul pentru cresterea copilului pâna la implinirea vârstei de 2 ani, armata sau depensionate, dupa caz:

- actul emis de angajator, din care sa reiasa data si motivul suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu, data reluarii acestora, precum si acordul pentru participarea la un program de formare profesionala pe intreaga perioada a acestuia;
- certificatul de nastere al copilului, in original si in copie;
- livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra, in original si in copie;
- actul in baza caruia au fost incadrati in munca si decizia de revizuire medicala, din care sa reiasa redobândirea capacitatii de munca pentru persoanele care si-au reluat activitatea dupa pensionarea pentru invaliditate, in original si in copie.

pentru persoanele care achita contravaloarea cursului la CRFPA Brasov:

- actul de identitate, in original si copie;
- certificat de nastere, in original si copie;
- certificat de casatorie, in original si copie - numai daca este cazul;
- actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si copie;
- actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice.

 

 

 

Centrul Regional de Formare Profesionala © copyright 2012 CRFPA Brasov. All rights reserved.

Joomla25 Appliance - Powered by TurnKey Linux